Köpa ved

Köpa ved – tips och råd

Vedeldning i kamin är mysigt och ger billig värme. Vedeldning är ett av de absolut billigaste alternativen för uppvärmning. Det kan upplevas som svårt att köpa ved om du inte känner till de olika trädslagens energivärde eller har en aning om hur mycket ved som kommer att gå åt. Vi kommer här att ge en del tips på vägen.

 

Val av trädslag vid vedeldning

 

Den vanligaste veden för eldning kommer från björk eftersom träet har ett högt energiinnehåll i förhållande till volym. Det finns andra trädslag som innehåller mer energi i förhållande till sin vikt som exempelvis ask, rönn, bok eller ek men på grund av begränsad tillgång så är björkved vanligare.

 

Priset på ved

 

Vedpriset har sjunkit då konkurrensen om vedproducering nu har ökat från exempelvis Ryssland och Estland. Estland har på kort tid blivit en stor vedproducent bland annat tack vare billig arbetskraft och exploatering av skog. Större delen av veden från Estland exporteras till Danmark och Norge.

 

Trä kan drabbas av röta och blir då värdelöst att använda i pappersbruk eller till sågverk. Denna ved är därför mycket billigare att köpa för eldning och energiinnehållet är bara marginellt lägre än ved utan röta.

 

Skillnader i pris på stjälpt och travad ved

 

När du jämför pris på ved är det viktigt att du känner till skillnaden på begreppen stjälpt och travad ved som används i annonser och prisuppgifter. När färdigkluven ved säljs som stjälpt ved så ligger veden huller om buller och priset per kubikmeter gäller denna volym med luftutrymmen. En travad kubikmeter där försäljaren istället har travat veden med mindre luft mellan så blir kubikmeterpriset i detta fall högre. Så jämför du pris så kontrollera att veden är lagrad på samma sätt. Rent generellt kan man räkna att en travad kubikmeter motsvarar ungefär 1,6 kubik stjälpt ved men flera faktorer spelar in som storlek på varje vedträ, hur noggrant de har staplats med mera.

.

Ska du köpa ved i Uppsala kan ni kontakta vedab.se som börjat i år med att även sälja ved i Uppsala. Vedab.se är en av Stockholms största vedföretag med bra priser och kvalitet. Ved Uppsala