Pellets

Pellets är en smidig och ekonomisk energikälla för uppvärmning

Pellets och ved är båda förnyelsebara energikällor som är smidiga och ekonomiska att elda med för uppvärmning av ditt bostadshus. Till skillnad mot ved kräver pellets väldigt lite arbete samtidigt som det tar väldigt liten plats. Du får lätt plats med pelletssäckar för flera månaders förbrukning i ett litet förråd. Förutom uppvärmning så kan pellets användas som stallströ.

Pellets är en förnybar energikälla som ger jämnare värme och lägre driftskostnaderBillig pellets

Pellets är en ren naturprodukt och en förnybar energikälla som består av rester från träindustrin, främst sågspån, som pressats samman. Under högt tryck komprimeras råvaran och formar små stavar av träfibrer med ett mycket högt energiinnehåll. I Sverige och Europa blir denna energikälla alltmer populär för varje år. Trots att Sverige kan producera pellets för att möta efterfrågan så importeras 25 procent från våra grannländer. Både Sverige, Baltikum, Ryssland och Polen investerar för en ökad produktionskapacitet då marknaden i Europa förväntas öka de närmaste åren.

Pellets är billigare än olja och tack vare ett högt energiinnehåll ger pellets en lägre driftskostnad. Det höga energiinnehållet resulterar i att mindre mängd går åt vilket håller nere kostnaderna. Pelletssäckar tar väldigt liten plats och det är både enkelt och ett ekonomiskt alternativ för att värma upp ditt hem. Många som eldar med pellets märker även att det ger jämnare värme.

Pellets är ett bra miljöval

Att elda med pellets ger en mindre miljöbelastning än andra alternativ och är därmed ett bra miljöval. Vid förbränning frigörs den lagrade energin i råvaran. Den koldioxid som lagrats i träet under trädens uppväxt frigörs vid förbränning och upptas av naturen. Ingen extra koldioxid bildas vid förbränningen som vid fossila bränslen som kol, gas och olja. Både utsläpp av oförbränt kolväte och stoft vid eldning med pellets ligger oftast långt under myndigheternas gränsvärden.