Ved

Om ved

Ved – bra att veta för vedeldning

Att elda med ved är en av Sveriges äldsta traditioner och de senaste åren har det blivit mycket populärt tack vare det ökande priset på el och olja. Priset på ved är idag mycket konkurrenskraftigt och vedeldning är ett bra miljöval.

 

Avverkning, klyvning och lagringVed

 

Det svenska virkesförrådet ökar hela tiden då endast 75 till 80 procent av virkestillväxten avverkas i Sverige. Den största delen av avverkningen går till massavedsindustrin och sågverken. Ved för vedeldning kommer främst från privata skogsägare.

 

Bäst ved får man genom avverkning i januari och februari. Klyvningen bör genomföras så fort som möjligt efter avverkning. Vid högre förbrukning av ved, exempelvis för att regelbundet värma upp ett helt hus, är en vedmaskin att rekommendera. I annat fall räcker det med en vedklyv, vedkap eller motorsåg. Beroende på kapacitet och drifttyp är prisläget på vedklyvar mellan 5 000 till 15 000 kronor och vedkapar på 4 000 till 10 000 kronor. För riktiga storförbrukare av ved kan man för 22 000 till 150 000 kronor införskaffa en kombimaskin.

 

När man lagrar och torkar ved är det viktigt att förvara veden så att den inte ligger för tätt packat och på en plats där materialet kan luftas väl för att undvika lagringsröta. Presenning ökar risk för röta så ett bättre alternativ är att förvara under ett plåttak på stolpar utan väggar. Ved torkar bäst när fukthalten är låg på våren.

 

Tips vid eldning med ved

 

Vid vedeldning är det viktigt att veden är väl torkad. Fuktighetshalten bör inte överstiga 20 procent. Det man främst vinner på detta är att så mycket energi som möjligt går till uppvärmning istället för att torka upp veden. För mycket fukt ger även ett ökande utsläpp av skadliga gaser samt skapar onödigt slitage på skorstenar. För att utvinna så mycket energi som möjligt är det även bra att välja ett trädslag med mycket energi per volymenhet. Mer energiinnehåll brukar oftast innebära högre densitet i torrt tillstånd.

 

ved i säck 40 liter