Vedeldning

elda med vedVedeldning en bra värmekälla och en mysig upplevelse

Vedeldning är en huvudsaklig värmekälla för 20 till 25 procent av alla villor i Sverige. Allt fler väljer vedeldning och användningen av ved, pellets, spån och flis har ökat med 26 procent sedan 2006.

Vedeldning som värmekälla

För vedeldning inomhus används bland annat kamin och öppen spis för exempelvis uppvärmning av bostad. För att minska värmeförluster när elden brunnit ut samt under nattetid så kan ett rökgasspjäll avhjälpa detta. Spjället stängs för att spara på värmen men rökspjället ska inte stängas innan elden verkligen brunnit ut helt. Annars kan det bildas en giftig gas, kolmonoxid.

Ved som har en hög densitet, till exempel ek och bok, har en långsam utbränning i träkolfasen. Viktigt att tänka på är att ved med hög densitet ofta behöver blandas med träslag av mindre densitet för att det ska bli en fullständig utbränning.

Hantering av ved och fukthalt vid vedeldning

Ved innehåller alltid lite fukt och färsk ved innehåller ungefär 60 procent vatten. Förvaras ved i en tillräckligt ventilerad vedbod kan fukthalten komma ner i 15 till 20 procent. Torkas veden istället utomhus under ett takskydd hamnar fukthalten på mellan 20 till 30 procent. Presenning är inte att rekommendera som skydd då veden kommer att torka sämre och risken ökar för angrepp av mögel och rötsvamp. Väl värt att tänka på vid vedeldning är att inte elda vid en fukthalt som är högre än 30 procent. Elda med så torr ved som möjligt för att så lite av energin ska gå åt till att torka bränslet.

Vedeldning en mysig upplevelse och en räddare i nöden

Vedeldning i kamin eller i en öppen spis ger en mysig, härlig och trivsam känsla när man kurar ihop sig framför brasan eller i en soffa. Att ha möjlighet till vedeldning är även en räddare i nöden vid ett strömavbrott.

Källa: http://www.bioenergiportalen.se/?p=1441&m=918