Vedkaminer

Vedkaminer ger effektiv värme och en mysig, hemtrevlig känsla

Att elda i vedkamin ger både en mysig, hemtrevlig känsla och värmer upp ditt hem på ett effektivt sätt. När vi ser eldslågorna fladdra och hör det stämningsfulla sprakandet från elden så fylls vi av en härlig känsla. Värmen från kaminen höjer upplevelsen ytterligare, särskilt en riktigt kall eller ruggig dag. Vedkaminer höjer trivselfaktorn i hemmet samtidigt som de är en del av designen i inredningen. En vedkamin kan upplevas som modern och retro samtidigt som den ger en känsla av historia.

Köpa och installera vedkamin

Att installera vedkaminer är inte alls svårt då det i de flesta fall medföljer tydliga och enkla instruktioner. Om huset saknar skorsten behöver först en sådan installeras. När du ska välja ut en placering för kaminen så placera den så centralt som möjligt för bättre spridning av värme. Det får inte finnas brännbart material 30 cm framför och 10 cm bredvid. Finns det redan en murstock måste den kontrolleras så att murstocken är isolerad och godkänd för eldning. När alla förutsättningar är undersökta kan du välja ut den vedkamin som passar dig och ditt hem bäst!

Att elda i vedkaminer

Vedkaminer har begränsningar på hur mycket ved som kan läggas in per timme. Om en kamin till exempel är angiven till 8kW så ska inte mer än cirka 2,5 kilo ved läggas in per timme.

I vedkaminer behöver lufttillförseln regleras så att inte för mycket luft tillförs. När det blir för mycket luft kan det bli onödigt höga rökgastemperaturer så att värme går förlorad. Höga rökgastemperaturer kan också uppstå på grund av otillräcklig rengöring av konvektionsdelar.

Kontrollera regelbundet vedkaminer att skivor, tegel och baffelplåtar är intakta. Vedeldning behöver utföras på ett säkert sätt då röken innehåller miljöfarliga ämnen som kan vara skadliga för hälsan. En god förbränning ger oftast en osynlig rök som kalla dagar kan ses som vit av vattenånga. Är röken i annat fall väl synlig och med en kraftig lukt så behövs detta åtgärdas.